Vol 84 (2009): Gudstjänst och vardag

					Visa Vol 84 (2009): Gudstjänst och vardag

Gudstjänst och högtid har mycket gemensamt, men gudstjänst och vardag? Hör de ihop? Kan vardagliga inslag i gudstjänsten förta känslan av högtid? Kan en alltför högtidlig gudstjänst hindra människor från att identifiera sig med det som sker i gudstjänsten? Är känslan av gudstjänstens högtidlighet så förenad med ett kyrkorum att om kyrkan inte längre finns så berövas man också sina möjligheter att möta det högtidliga? Behöver man planera nya rum för andakt, stillhet och eftertanke mitt i människors vardag? Kan ungdomar uppleva att gudstjänsten också berör deras vardag? Har dikter och visor en plats i kyrkorummet eller stör de högtiden även om de förmedlar viktiga existentiella upplevelser?

Sådana frågor aktualiseras i denna bok.

Publicerad: 2013-03-23