Vol 85 (2010): Barnkonventionen 20 år

					Visa Vol 85 (2010): Barnkonventionen 20 år

FN:s konvention om barnets rättigheter antogs den 20 november 1989. vad har konventionen betytt här i Sverige, vad betyder den i dag och vad borde den betyda?

Frågorna berörs på olika sätt i tre av artiklarna i denna bok. elizabeth englundh redogör för barnkonventionens tillkomst och resonerar om vad som krävs för att den ska bli bättre känd och tillämpad i vårt land. Sven- åke Selander ger en bred överblick över områden där kristna trossamfund i Sverige kommer i beröring med barnkonventionen. ragnhild Strauman presenterar den brett upplagda norska »trosoplæringsreform» som vill tillgodose såväl barns frihet som deras rätt till religion. vad kan vi lära av detta norska projekt?

Förutom artiklarna till årets tema innehåller boken ett bidrag av anders Piltz om vad som hände med populära medeltida Mariasånger under och efter reformationen. boken avslutas med en fyllig recensionsavdelning.

Publicerad: 2013-03-23

Recensioner

  • Recensioner av:

    Jonas Eek, Tomas Fransson, Cristina Grenholm, KG Hammar, Harald Hegstad, Ragnar Holte, Anders Jarlert, Tina Johansson, Hedvig Brander Jonsson, Rune Larsson, Bertil Nilsson, Sven-Åke Selander, Bernice Sundkvist, Stina Fallberg Sundmark, Elisabet Wentz-Janacek