Vol 61 (1986): Den Svenska Psalmboken. Svenskt gudstjänstliv årgång 60/61 1985-1986

					Visa Vol 61 (1986): Den Svenska Psalmboken. Svenskt gudstjänstliv årgång 60/61 1985-1986

En förpliktande tradition för årsboken Svenskt Gudstjänstliv, nu årgång 60 —61, har varit att kritiskt men konstruktivt granska förslag till nya gudstjänstböcker för Svenska kyrkan.

När nu 1986 en ny Psalmbok har debatterats, faller sig naturligt att inte bara uppmärksamma detta utan dessutom aktivt bidra till en fortsatt diskussion.

Författarna i denna årsbok:
Ragnar Holte är professor i Uppsala och ordförande i Kyrkomusikernas samarbetskommitté (KOSK) som är ett samarbetsorgan mellan Riksförbundet Svensk Kyrkomusik (RISK) och Kyrkomusikernas Riksförbund (KMR). Han bidrar i årsboken med flera uppsatser.

Maria Thyresson Hedin är musikdirektör i Örebro och informationssekreterare i RISK, Sveriges största körförbund med över 85.000 medlemmar. Hon skriver om psalmboksförslaget som kyrkomusiker.

Gun Palmqvist är också musikdirektör (Falköping) och skriver om kyrkovisans väg in i psalmboken.

Alf Härdelin är docent i Uppsala, medeltidsforskare och översättare. Han skriver om problemet med att översätta klassiska hymner i Psalmboksförslaget. 

Publicerad: 2015-04-25