Vol 77 (2002): Liturgi och drama

					Visa Vol 77 (2002): Liturgi och drama

Att gestalta med kroppen hör till det djupt mänskliga. I en eller annan form återfinns det i alla kulturer. Behovet av att uttrycka tankar, känslor och upplevelser har både lett till individuellt skapande och till gestaltningar i samverkan mellan människor. Det hör både vardagen och det högtidliga sammanhanget till, både det religiösa och det sekulära.

Dramat kan gestaltas berättande och föreställande eller utformas i starkt symboliserad form i rit och dans. Det kan anknytas till det antika dramat som konstform lika väl som till opera och kristen liturgi.

Något av denna stora spännvidd i den kyrkliga och livstolkande dramatiken vill denna årsbok dokumentera och problematisera, inte bara för sökare utan också för finnare.

Om möjligheter att bidra till att fördjupa dramats roll som livs- och trostolkande handlar denna årsbok.

Författarna:
Christina Bergil, FD i litteraturvetenskap i Lund, sjukhuspräst vid Uni­versitetssjukhuset i Lund

Sören Bolander, präst i Göteborg och mångårig ordförande i LaurentiusPetri Sällskapet

Lars Eidevall, dansare och ledare för Dansstationen i Malmö

Gunnel Erlander, dansare och ledare för Dansstationen i Malmö

Ragnar Holte, professor em. vid Uppsala universitet

Nils Holger Petersen, universitetslektor vid Köpenhamns universitet och extern professor vid universitetet i Trondheim

Lena Sjöstrand, stiftsadjunkt i Lunds stift och ansvarig för kulturfrågor

Ingemar Thorin, kyrkoherde em. och en av initiativtagarna till och ledarna för Lunds stifts kyrkospel

Redaktör för recensionsavdelningen:

Anna J. Evertsson, teol. lic och doktorand vid Teologiska institutionen i Lund 

Publicerad: 2015-04-19

Recensioner

  • Recensioner

    Jan-Olof Aggedal, Anna Davidsson Bremborg, Anna J Evertsson, Ann Heberlein, Sten Hidal, Ragnar Holte, Inge Löfström, Per-Olof Nisser, Gun Palmqvist, Sven-Erik Pernler, Sven-Åke Selander, Elisabet Wentz-Janacek

Verksamhetsberättelse