Vol 62 (1987): Ekumenik och Eucharisti. Svenskt gudstjänstliv årgång 62 1987

					Visa Vol 62 (1987): Ekumenik och Eucharisti. Svenskt gudstjänstliv årgång 62 1987

Svenskt Gudstjänstliv har 1987 temat Ekumenik och Eucharisti. De ekumeniska och liturgiska rörelserna har alltmer, och på ett sätt som inte så ofta uppmärksammas, vi­sat sig höra samman. När Svenskt Gudstjänstliv nu gör det, sker det i form av tre stör­re uppsatser som belyser detta samband ur tre viktiga aspekter: Först det faktum att Svenska kyrkan nu fått nya mässordningar som ihög grad anknyter till den internatio­nella utvecklingen. Vidare genom att belysa betydelsen av att olika kyrkosamfund får kyrkorum som uppvisar stora likheter vilket kan få betydelse för en gemensam upp­fattning av liturgi och nattvard. Slutligen behandlas den liturgiska förnyelsen i svensk frikyrklighet utifrån det ekumeniska perspektivet.

Svenskt Gudstjänstliv presenterar från och med i år en omfattande recensionsavdelning som omfattar litteratur inom de områden årsboken ska bevaka: liturgi, kyrkokonst, kyrkomusik och homiletik. 

Publicerad: 2015-03-29

Inledande sidor

Recensioner

  • Recensioner

    Gotthard Arnér, Barbro Bohman, Sören Bolander, Stephan Borgehammar, Hedvig Brander Jonsson, Alf Corell, Torbjörn Fulton, Torsten Hedlund, Ragnar Holte, Jan O. M. Karlsson, Birgit Lindkvist Markström, Anna Nilsén, Marianne Nordström, Ella Persson, Göran Prytz, Sigtrygg Serenus, Per-Olof Sjögren, Gudrun Zethelius

Verksamhetsberättelse

Omslagets baksida