Vol 68 (1993): Bildligt om gudstjänst och bild

					Visa Vol 68 (1993): Bildligt om gudstjänst och bild

"Bildligt" - bilder som talar, bildligt talat

Paradoxen är välkänd: kristen tro gör anspråk på att beröra en verklighet som "inget öga sett och inget öra hört", men den bemödar sig ständigt att söka göra denna verklighet tydlig för både öga och öra. All kunskap startar med våra sinnen - och så måste det osinnliga klädas i sinnlig dräkt för att bli begripet fast detta egentligen är omöjligt. Det uttrycks i ord - med adress till örat, och i bild - med adress till ögat. Men i ständig växelverkan: bilden illustrerar det ordet söker uttrycka, och ordet får ofta formen av bildligt tal.

Volymen "Bildligt" handlar om båda aspekterna, med olika accenter i olika bidrag; bilder i egentlig mening (målade, skurna etc) och bildspråk.

Författarna:
Bengt Arvidsson, TD, Lund
Lars Hartman, prof, forskningschef, Uppsala
Jan Arvid Hellström, TD, biskop, Växjö
Ragnar Holte, prof em, Lund
René Kieffer, prof, Uppsala
Maria Klasson Sundin, doktorand, Uppsala
Nils-Henrik Nilsson, TD, Stockholm
Elisabeth Stengård, FD, Stockholm 

Publicerad: 2015-03-23