Vol 69 (1994): Söndagens mässa

					Visa Vol 69 (1994): Söndagens mässa

I den tidiga kristna kyrkan var eukaristin söndagsgudstjänstens centrum. Detsam­ma gäller den svenska reformationstiden. Ordets förkunnelse och nattvarden ut­ gjorde en enhet. När därför senare nattvarden inte längre firades i söndagens huvudgudstjänst, uppstod en brytning med en 1600-årig tradition. I modern tid har sändagsmässan åter börjat praktiseras i många kyrkotraditioner där den helt eller delvis varit ur bruk. 

Detta nummer av TRO & TANKE belyser den moderna sändagsmässan ur någrt perspektiv: 

Sven-Erik Brodd, Söndaglig mässa - några internationella ekumeniska utblickar

Per Eckerdal, Om den söndagliga mässan i Svenska kyrkan

Ragnar Holte, Tackoffer, kommunion, solidaritet - om olika nattvardsmotiv 

Sverker Jullander, Sub communione - perspektiv på kommunionsmusiken 

Martin Lind, Söndagens mässa ur pastoralteologiskt perspektiv 

Publicerad: 2015-03-19

Recensioner

  • Recensioner

    Jonas Alwall, Lars Djerf, Ragnar Holte, Bengt Ingmar Kilström, Siv Lindström, Lars Ridderstedt, Per-Olof Sjögren, Gudrun Zethelius, Mats Åberg

Verksamhetsberättelse

Omslagets baksida