Vol 70 (1995): Gregorianik

					Visa Vol 70 (1995): Gregorianik

Så må en Kristi tjänare sjunga,
att det inte är den sjungandes sång
utan orden som blir tilltalande.
Kyrkofadern Hieronymus 

Publicerad: 2015-03-18

Hela volymen

Recensioner

  • Recensioner

    Lars Bondeson, Nils-Arvid Bringéus, Lars Djerf, Anders Ekenberg, Ragnar Holte, Birgit Lundkvist Markström, Bengt Ingmar Kilström, Åke Nisbeth, Benkt Olén, Sven Erik Pernler, Per-Olof Sjögren

Verksamhetsberättelse

Omslagets baksida