Vol 71 (1996): Psaltarens tolkning och funktion

					Visa Vol 71 (1996): Psaltarens tolkning och funktion

Psaltaren är underbar litteratur och poesi men framför allt en oför- liknelig bön- och sångbok. Den är en oerhört rik men i långa stycken mycket svår bok.

Den här volymen av TRO & TANKE som är Svenskt Gudstjänst­ livs årsbok — årgång 71 — avser att ge kunskaper om Psaltarens kristna tolkning och om dess funktion i gudstjänst- och böneliv. Förhoppningsvis skall volymen kunna inspirera till studiearbete kring dessa viktiga frågor. 

Publicerad: 2015-03-16

Recensioner

  • Recensioner

    Carl-Göran Bergman, Lars Gunnar Bodin, Sven-Erik Brodd, Ragnar Holte, Birgit Lindkvist Markström, Magnus Myhrman, Eva Svärdh, Helena Tallius Myhrman, Mats Åberg

Verksamhetsberättelse

Omslagets baksida