Vol 76 (2001): Teologi och musik

					Visa Vol 76 (2001): Teologi och musik

Vad gör man när människor kommer med sin älsklingS'cd och vill ha något spår spelat i de kyrkliga handlingarna eller i något annat guds- tjänstsam m anhang? Finns det någon eller några teologiska analyser som kan hjälpa till att motivera eller avstyra sådan användning? Finns det goda teologiska förklaringar till att musik som riktar uppmärksam' heten på grundläggande kristet-existentiella frågor spelas på Svensk' toppen?

Vilken roll spelar musiken i andra religioner än kristendomen? Vilka skäl anger dessa för att musik är en viktig uttrycksform i deras religion? Sådana frågeställningar aktualiseras i Musik och teologi. Ärsbok för Svenskt Gudstjänstliv 2001. I olika artiklar belyses musiken ur teolo- giska perspektiv: bibelteologiskt, system atiskt-teologiskt och kyrkove' tenskapligt. Vidare redovisas hur man inom islam kan se på förhållan' det mellan religion och musik. Ett danskt projekt för samverkan meh lan präster och kyrkomusiker presenteras. En utövande kyrkomusiker efterlyser studier och debatt i dessa frågor.

I årsboken finns också en stor recensionsavdelning, där böcker från områden presenteras och granskas, som det är Svenskt Gudstjänstlivs uppgift att uppmärksamma: liturgi, predikan, kyrkokonst, psalm och sång samt övrig kyrkomusik.

Publicerad: 2015-03-09

Recensioner

  • Recensioner

    Jan-Olof Aggedal, Oloph Bexell, Sören Bolander, Hedvig Brander Jonsson, Karl Göran Ehntorp, Torbjörn Engström, Anna J Evertsson, Göran Gustafsson, Jan Hermansson, Ragnar Holte, Rune Larsson, Bertil Nilsson, Benkt Olén, Gun Palmqvist, Sven-Erik Pernler, Sven-Åke Selander, Ola Sigurdsson, Lennart Svensson, Elisabet Wentz-Janacek, Gudrun Zethelius, Lars Österlin

Verksamhetsberättelse

Omslagets baksida