Vol 78 (2003): Liturgi och språk

					Visa Vol 78 (2003): Liturgi och språk

Språket spelar en central roll för våra möjligheter att uttrycka vad en religiös upplevelse innebär. Språk är inte bara en fråga om semantik och ordsymholer, utan i den religiösa upplevelsens värld är inform ativt språk, upplevelsens språk, språkets roll som social faktor, musikens och bildens språk också viktiga för att beskriva och tolka den religiösa upplevelsen. Därför har liturgi och språk självklara beröringspunkter med varandra. Man kan tala om mystikens eller hänförelsens språk, om musiken som ’talar’ till en, om gudstjänstrummets formspråk.

Om sådana samband handlar Årsboken för Svenskt Gudstjänstliv 2003

Publicerad: 2015-03-07