Recensioner

Författare

 • Ryszard Bobrowicz
 • Sven-Åke Selander
 • Frida Mannerfelt
 • Sune Fahlgren
 • Patrik Hagman
 • Pernilla Myrelid
 • David Heith-Stade
 • Martin Lind
 • Jan-Olof Aggedal
 • Katarina Hallqvist
 • Kerstin Hesslefors Persson
 • Joel Halldorf
 • Helene Blomqvist
 • Mattias Lundberg

Abstract

Recenserade böcker:

Viktor Aldrin, Skolavslutningar i kyrkan och spelet om religion i svensk skola, Bibliotheca theologiæ practicæ, 101. Skellefteå: Artos, 2018. 231 s.

Teresa Berger, @Worship. Liturgical Practices in Digital Worlds, Liturgy, Worship and Society Series. New York: Routledge, 2018. 146 s.

Stephen Burns, SCM Studyguide to Liturgy, Second Edition, London: SCM Press, 2018. xiii + 219 s.

David Fagerberg, Den liturgiska människan. Alexander Schmemanns vision för kyrkan, gudstjänsten och världen, Tro & Liv skriftserie, 8. Örebro: Marcus förlag, 2018. 156 s.

Stina Fallberg Sundmark (red.), Kristen gudstjänst. En introduktion, Skellefteå: Artos & Norma, 2018. 311 s.

Eleazar S. Fernandez (red.), Teaching for a Multifaith World, Eugene, OR: Pickwick Publications, 2017. xxviii + 220 s.

Bent Flemming Nielsen, På den første dag. Kirkens liturgi. Oldtid og Middelalder, Köpenhamn: Eksistensen, 2017. 440 s.

Markus Hagberg (red.), Kontinuitet och förnyelse. Arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelses årsbok 2017, Skellefteå: Artos, 2018. 178 s.

Jonas Ideström & Gunilla Löf Edberg (red.), Att öppna ett slutet rum. Själavård och ecklesiologi, Stockholm: Verbum, 2018. 253 s.

Hans Raun Iversen, Ny praktisk teologi. Kristendomen, den enkelte og kirken, Fredriksberg: Eksistensen forlag, 2018. 490 s.

Karin Johannesson, Thérèse och Martin. Karmel och reformationen i nytt ljus, Skellefteå: Artos & Norma, 2018. 244 s.

Mattias Lundberg, Martin Luthers egna toner och ord om musik. Källtexter rörande musiken i Wittenbergreformationen i översättning med kommentar och analys, Skellefteå: Artos, 2017. 144 s.

Arne Olsson, Förnyelse, förbistring, försoning. En studie av vitaliseringsrörelser och ekumenisk utveckling på fem sydsvenska orter 1970–2015, Bibliotheca Theologiæ Practicæ, 100. Skellefteå: Artos, 2018. 554 s.

Anders Persson, Den levande närvaron av Ordet. Åtta essäer om bilden av den rosenianska och laestadianska väckelsen i norrländsk skönlitteratur, Skellefteå: Norma, 2018. 175 s.

Karl Friedrich Ulrichs (red.), Predigten zu Händels Oratorium Messiah, Berlin: EB-Verlag , 2018. 216 s.

Stig Wernø Holter et al., Nytt Norsk Salmeleksikon, Bind IV. Kommentarer til Norsk Salmebok 2013, Bergen: Fagbokforlaget, 2018. 904 s.

Downloads

Publicerad

2020-02-23

Nummer

Sektion

Recensioner