Recensioner

Författare

  • Sören Bolander CTR
  • Hedvig Brander Jonsson
  • Ragnar Holte
  • Per Olof Nisser
  • Sven-Åke Selander
  • Henrik Widmark
  • Gudrun Zethelius

Abstract

Recenserade böcker: 

Anders Ekenberg, 
Den gregorianska sången. Teori - historia – praxis. 1998

Ann-Marie Elmqvist, 
Bengt Nordenberg – folklivsmålaren. Kristianstad 1994

Britt-Inger Johansson, 
I tidens stil. Arkitekten Agi Lindegrens liv och verk.
 Raster Förlag, Stockholm 1997

Bo Larsson, 
Recept eller replik? Om predikans teologi och praktik.
Verbum 1998

Mot en ny sång - två nordiska hymnologiska seminarier kring psalm och sång hos Anders Frostenson och i Taizétraditionen.
 Religio 49. Skrifter utgivna av Teologiska institutionen i Lund 1998

Birgitta Sarelin, 
Behålla och förnya. Den finlandssvenska psalmboksrevisionen 1975-1986. 
Diss. Åbo Akademis förlag, Åbo 1999

Inger Selander, 
Perspektiv på moderna psalmer.
 AF-stiftelsens skriftserie nr 3. Verbum, Stockholm 1999,

 

Downloads

Publicerad

2015-04-22