Forskning om gudstjänst

Författare

  • SGL:s redaktion CTR

Abstract

Förändring och behov av fördjupning hänger nära samman. Just nu står förslag till förändringar i gudstjänstlivet i centrum. 

Att i det läget informera om forskning kring gudstjänstlivet är en viktig uppgift som årsboken Svenskt gudstjänstliv har. Utblickar kan ge inblickar i ett område som blir allt viktigare, ju snabbare utvecklingen går. 

Ärsboken 2000 vill föra vidare resultat från forskning om gudstjänstliv till sina läsare. I denna årsbok presenteras forskning kring konstvetenskap och gudstjänstliv, feminism och gudstjänstliv, pedagogik och gudstjänstliv, musik och gudstjänstliv, nattvardsbön och gudstjänstliv samt kyrkosyn och gudstjänstliv. 

Bredare kunskaper kan fördjupa diskussionen om och medvetenhe­ ten kring frågor om förutsättningarna för gudstjänstlivets utveckling och förändring. Utifrån denna grundförutsättning har årsboken ska­ pats. 

Artikelförfattare:
Hedvig Brander Jonsson, docent i konstvetenskap vid Uppsala universitet 

Sven-Erik Brodd, professor i kyrkovetenskap vid Uppsala universitet
Rune Larsson, docent i kyrko- och samfundsvetenskap vid Lunds universitet 

Christer Pahlmblad, TD, e. universitetslektor vid Lunds universitet 

Sven-Ake Selander, professor i kyrko- och samfundsvetenskap vid Lunds uni­versitet

Karin Sporre, TD, universitetslektor vid högskolan i Falun 

Downloads

Publicerad

2015-04-22

Nummer

Sektion

Hela volymen