Böcker att notera

Författare

  • SGL:s redaktion CTR

Abstract

Bibliografiska uppgifter om nyare litteratur som behandlar ämnen inom Svenskt Gudstjänstlivs intresseområde. För samlingsvolymer listas även de viktigare enskilda bidragen.

I SGL 2014 ordnas uppgifterna tematiskt under följande rubriker:

– Doktorsavhandlingar

– Övrigt

Downloads

Publicerad

2015-03-03