Recensioner

Författare

 • Jan-Olof Aggedal CTR
 • Peter Bexell
 • Erik Claeson
 • Anders Dillmar
 • Gösta Hallonsten
 • Ragnar Holte
 • Adam Illi
 • Bo Johanneryd
 • Sverker Jullander
 • Marlene Ringgaard Lorensen
 • Mattias Lundberg
 • Jonas Lundblad
 • Karin Nelson
 • Per Olof Nisser
 • Arne Olsson
 • Birger Olsson
 • Peter Peitsalo
 • Gunilla Selander
 • Sven-Åke Selander

Abstract

Recenserade böcker:

Miikka E. Anttila, Luther’s Theology of Music. Spiritual Beauty and Pleasure. Theologische Bibliothek Töpelmann, 161. Berlin & Boston: De Gruyter, 2013

Jochen Arnold, Folkert Fendler, Verena Grüter & Jochen Kaiser (red.), Gottesklänge. Musik als Quelle und Ausdruck des christlichen Glaubens. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2013

Bruce Ellis Benson, Liturgy as a Way of Life. Embodying the Arts in Christian Worship. The Church and Postmodern Culture. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2013

Peder Bergqvist (red.), Dag efter dag. Bergets tidebönsbok. Utgiven av Stiftelsen Berget, Rättvik. Skellefteå: Artos & Norma, 2013

Paul F. Bradshaw & Maxwell E. Johnson, The Origins of Feasts, Fasts and Seasons in Early Christianity. Alcuin Club Collections, 86. London: SPCK, 2011

Christian Braw, Himmelrikets skrin. En berättelse om Ingvar Hector och den kyrkliga förnyelsen. Växjö stiftshistoriska sällskap, skrifter, 19. Skellefteå: Artos, 2012

Solveig Christensen, Kirkemusiker – kall og profesjon. Om nyutdannede kirkemusikeres profesjonelle livsbetingelser. NMH-publikasjoner 2013:3. Diss. Oslo: Akademika forlag

Lars Eckerdal, När fikonträdet skjuter blad ... Några sånger under tiden. Bibliotheca thologiae practicae, 92. Skellefteå: Artos & Norma, 2013

Jonas Eek, Här en strand. Människan i liturgin. Stockholm: Verbum förlag, 2013

From Conflict to Communion.  Lutheran-Catholic Common Commemoration of the Reformationin 2017. Leipzig & Paderborn: Evangelische Verlagsanstalt & Bonifatiusverlag, 2013

André Gouzes o.p., Det eko som blir kvar när flamman gått förbi. Fem föredrag om liturgi av broder André Gouzes o.p. Södra Sandby: Kloster förlag, 2003

André Gouzes o.p., Du strålande glädje. Vesper för en vecka med musik av André Gouzes o.p. GAudete förlag, 2011

André Gouzes o.p., Messe de Rangueil. Gudsfolkets körliturgi. GAudete förlag, 2011

André Gouzes o.p., Visheten har dukat sitt bord. 51 kommunionsånger för hela kyrkoåret av André Gouzes o.p. GAudete förlag, 2011

Patrik Hagman, Efter folkkyrkan. En teologi om kyrkan i det efterkristna samhället. Skellefteå: Artos, 2013

Hans Hellström, Erik den helige. Sveriges skyddspatron. Birgittaföreningens Skriftserie, 4. Stockholm: Veritas förlag, 2011

Jan Hermelink & Alexander Deeg (utg.), Viva Vox Evangelii. Reforming Preaching. Studia Homiletica, 9. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2013

Per Högberg, Orgelsång och psalmspel. Musikalisk gestaltning av församlingssång. ArtMonitor doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser, 37. Diss. Göteborg: Konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet, 2013

Leben nach Luther. Eine Kulturgeschichte des evangelischen Pfarrhauses. [Berlin]: Deutsches Historisches Museum, 2013. 2. uppl. 2014

Karl Axel Lundqvist & Martha Hellgren, Från bönhusrörelse till samarbetskyrka. EFS i Skellefteå som inomkyrklig lekmannarörelse 1923-1976. En utvecklingsfas speglad i riksperspektiv. Skrifter från Luleå stiftshistoriska sällskap, [3]. Skellefteå: Artos och Norma, 2013

Mikael Löwegren (red.), Kyrkan och dopet idag. Om dop i 2010-talet. Publikationer från Växjö stift, 18. Skellefteå: Artos & Norma, 2013

Mikael Löwegren (red.), ”Till syndernas förlåtelse”. Perspektiv på beredelsen i mässan. Skellefteå: Artos & Norma, 2011

Erkki Mörck, Striden om psalmboken. Skellefteå: Artos och Norma bokförlag, 2013

Lena Petersson, Kärlekens måltid. Om mässans och musikens teologi. Lund: Arcus, 2013

Fredrik Portin (red.), Från ökenmässa till hårdrock halleluja. Specialgudstjänster i Borgå stift. Helsingfors: Fontana Media, 2013

 

 

Downloads

Publicerad

2015-03-03