Redaktörerna har ordet

Authors

  • Annika Marie Ruge Lund University
  • Alice Hertzberg Lund University

Abstract

Detta är det femte numret av Provocatio. Tidskrift om mänskliga rättigheter. Provocatio ges ut av Avdelningen för mänskliga rättigheter vid Lunds universitet. Tidskriften syftar i första hand till att göra studenters arbeten, i omarbetad och nedkortad form, tillgängliga för en bred läsekrets. Detta nummer innehåller elva artiklar av studenter och alumner från kandidatprogrammet i mänskliga rättigheter.

I artikeln ”Neutral fred?” granskar Cecilia Cartling Wallén svenska Totalförsvarets forskningsinstituts (FOI) rapport om FN:s fredsbevarande operation i Mali (MINUSMA) med syftet att undersöka förekomsten av postkoloniala idéer i rapporten. Erik Alendals artikel undersöker hållbarheten i FN-resolutionen 2272, som syftar till att förebygga och förhindra framtida sexuell exploatering utförd av FN:s fredsbevarande styrkor. Sanne Malmberg utvärderar Socialdemokraternas invandringsdiskurs genom en undersökning av kongressprotokollen samt de politiska riktlinjerna från 2013 och 2017 med fokus på förändringen i Socialdemokraternas språk i invandringsfrågan. Annika Marie Ruges artikel handlar om säkerhetsreformer i Tyskland efter terrorattackerna den 11 september, med fokus på inverkan av dessa på friheter, integritet och rätten till ett privatliv. Linnéa Meyerskriver om attityder i förhållande till svensk förlossningsvård och driver tesen att begreppet ”kvinnors rätt till vård” är otillräckligt då det kan legitimera en förlossningsvård med för låg standard. Lisa Andersson analyserar i artikeln ”Normens normalitet”förändringar kring normativa ideal gällande kön i statliga offentliga utredningar 2007–2017. Irma Eneroth undersöker inställningar och attityder till språklig mångfald i Sverige med fokus på begreppet språkkompetens. Ebba Åstrand Raij har genomfört en intervjustudie om erfarenheter av arbete mot tvångsäktenskap inom socialtjänsten. Katja Holböll undersöker vilken roll förändrade föreställningar om migration har spelat i EUs utvidgningsprocess under åren 2014–2018. Mariam Hassananalyserar begreppet statslöshet och förändringar i dess innebörd över tid, för att belysa hur statslösa människors rättigheters påverkas. Numret avslutas med Alice Hertzbergs intervjustudie, som visar hur individer inom den afghanska diasporan i Sverige engagerar sig i sitt ursprungsland Afghanistan.

Redaktörer för numret är Alice Hertzberg och Annika Marie Ruge.

Published

2019-12-11