Förändringar över tid i begreppet statslöshet

Authors

  • Mariam Hassan Lund University

Abstract

Denna artikel fokuserar på vilken innebörd begreppet statslöshet har och hur begreppet användes under perioderna 1952–1954 och 2014–2015 för att sedan jämföra resultaten från perioderna. Med ett begreppshistoriskt angreppssätt är syftet att visa hur begreppet statslöshet har förändrats över tid och hur detta påverkar statslösas rättigheter. Med detta belyses att mänskliga rättigheter är falskt universalistiska och att medborgarskap och nationalitet är avgörande för anspråk på mänskliga rättigheter. I internationell rätt är utgångspunkten att människor ska ha en nationalitet eller ett medborgarskap för att få sina rättigheter tillgodosedda. Undersökningen bidrar till en ökad förståelse för problematiken med att statslösa som är utan nationalitet eller medborgarskap inte har en korresponderande part med en skyldighet att infria deras rättigheter. Fokus ligger på att statslösa ska erhålla en nationalitet för att få sina rättigheter infriade.

Published

2019-12-11