Den svenska modellen i gungning

Authors

  • Sanne Malmberg Lund University

Abstract

I denna artikel utvärderas Socialdemokraternas invandringsdiskurs genom en undersökning av kongressprotokollen samt de politiska riktlinjerna från 2013 och 2017. I studien av dokumenten granskas förändringen i Socialdemokraternas språk vad gäller invandringsfrågan. Med hjälp av metodologiska verktyg hämtade från den kritiska diskursanalysen har jag kunnat identifiera en distinkt förändring av invandringsdiskursen. Med hjälp av Buzan, Weaver och de Wildes teori om säkerhetisering kan man, genom att studera de språkliga förändringarna som identifierats i dokumenten, konstatera att en säkerhetisering av invandringsdiskursen har ägt rum.

Published

2019-12-10