Neutral fred?

En analys av vilka mål och strategier som förespråkas för fredsbevarande operationer

Authors

  • Cecilia Cartling Wallén Lund University

Abstract

Att upprätthålla internationell fred och säkerhet är ett av Förenta Nationernas huvudsakliga mål. För att uppfylla detta pågår ett aktivt arbete med en mängd olika typer av fredsbevarande och fredsskapande operationer. FN:s inblandning i staters nationella angelägenheter genom fredsbevarande verksamhet har dock pekats ut som samtida varianter av imperialism och en nutida form av kolonialtidens civilisationsmissioner. Operationerna har varit föremål för postkolonial kritik som belyser hur de tenderar att exportera en redan uttänkt idé om vad fred är, vem som kan tillhandahålla respektive ta emot den, samt hur den ska implementeras. Denna artikel granskar svenska Totalförsvarets forskningsinstituts (FOI) rapport om FN:s fredsbevarande operation i Mali (MINUSMA) med syftet att undersöka förekomsten av dessa postkoloniala idéer i rapporten.

Published

2019-12-10