Kärlek, mystik och hermeneutik

Apropå en konferensvolym

Författare

  • Gösta Hallonsten Lunds universitet

Abstract

Recensionsartikel: 

Eros och agape:Barmhärtighet, kärlek och mystik i den tidiga kyrkan. Föreläsningar hållna vid Nordiska patristikermötet i Lund 16–19 augusti 2006. Patristica Nordica VII. Redaktion av Henrik Rydell Johnsén och Per Rönnegård; Skellefteå: Artos 2009. 166 s. ISBN: 978-91- 7580-415-6.

Författarbiografi

Gösta Hallonsten, Lunds universitet

Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet, Box 192, 221 00 Lund, Sverige

Downloads

Publicerad

2018-12-27