Nr 11 (2006): Den nya arbetsledningen – arbets- och näringslivets organisatoriska omvandling i tid, rum och tal