Samverkan mellan professionella och frivilliga vid katastrofhantering

Skogsbranden i Västmanland

Författare

Abstract

Frivilligas insatser vid kriser och katastrofer och myndigheters förmåga att ta tillvara dessa resurser är ett högaktuellt ämne. Rapporten bidrar med kunskap om samverkan mellan professionella organisationer och frivilliga aktörer vid hantering av kris- och katastrofsituationer genom att presentera resultaten från ett forskningsprojekt om hur räddningstjänst och frivilliga samverkade under den omfattande, utdragna och komplicerade räddningsinsats som utspelade sig i de västmanländska skogarna sommaren 2014. Analysen baseras på kvalitativa intervjuer med professionella inom räddningstjänsten, centrala tjänstemän och olika typer av frivilliga som var involverade i räddningsinsatserna vid skogsbranden. Därtill har centrala styrdokument och utvärderingar samt data från sociala medier analyserats. Frivilligas insatser framgår som värdefulla, men vi visar och diskuterar även en rad utmaningar i interaktioner mellan professionella och frivilliga. Kapitlen belyser professionellas diskretionella överväganden, interpersonella emotionsarbete i relation till spontanfrivilliga, utmaningar vid privat-offentlig katastrofsamverkan och hybrida positioner och praktiker i deltidsbrandmäns och FRG:s insatser vid skogsbranden i Västmanland. Sammantaget framträder en bild av professionellas komplexa arbete och de svåra beslut, dilemman, paradoxer och utmaningar som de ställs inför vid en så omfattande katastrof som skogsbranden i Västmanland 2014.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Publicerad

2022-11-19