Nätgranskning i samband med rekrytering: hur, vad och varför (inte)?

Författare

  • Anna Hedenus
  • Christel Backman

Abstract

Att rekryterare och arbetsgivare använder sig av informationssökning och bakgrundskontroller på nätet är ett allt mer förekommande inslag i rekryteringsprocesser. I denna text visar vi på hur, när och varför sådana nätgranskningar görs. I regel genomförs nätgranskningarna osystematiskt, snabbt och utan koppling till kravprofilen. De skäl som rekryterarna anger kan kategoriseras som: 1) procedurmotiv som handlar m att förenkla rekryteringsprocessen och hitta underlag för bedömning och urval 2) rollmotiv som kopplas till föreställningar om vad den professionella rollen innebär och 3) självförverkligande motiv som speglar att rekryteraren upplever användandet som roligt eller bekräftande. Bland såväl positiva som kritiska omdömen om metoden lyfts tids-, objektivitets- och reliabilitetsaspekter fram. Avslutningsvis presenterar vi en checklista för rekryterande personal att ta ställning till före användandet av nätgranskningar.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2018-08-22