Villkor för eget företagande inom vård- och omsorg – En fråga om förtroende

Författare

  • Malin Tillmar

Abstract

Kapitlet belyser villkoren för före detta offentliganställda som startar eget inom
vård- och omsorgssektorn. Begreppet förtroende står i fokus. Vi får möta tre entreprenörer samt tjänstemän, politiker och fackliga företrädare och ta del av
deras uppfattningar. Det framkommer att personer som startar eget i omsorgssektorn  arbetar i motvind på flera sätt. I de förtroendeteoretiska termer som presenteras i kapitlet möts företagarna av ett kategoribaserat misstroende. Många människor, både ibland allmänheten, kommunaltjänstemän och brukare, ser med skepticism på företagare verksamma i sektorn. Därtill kommer att många som startar eget i sektorn är kvinnor, som också har samhällets genussystem att arbeta emot. Specifika förtroendefulla relationer och tidigare kontakter blir då extra betydelsefulla. Sådana relationer och kontakter gör det lättare för de företagare som tidigare hade varit anställda i kommunen och som då kunde bygga upp kontakter.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads