Entreprenörskap inom social- och hälsovårdssektorn i Finland

Författare

  • Johanna Österberg

Abstract

Detta bidrag behandlar egenföretagande inom social- och hälsovårdssektorn i
Finland. Kapitlet belyser hur situationen tedde sig när egenföretagandet inom social- och hälsovårdssektorn var något nytt i Finland och utvecklingen var i sin linda. Syftet är att åskådliggöra vem det är som är egenföretagare inom socialoch hälsovårdssektorn i Finland samt ge en överblick av den offentliga sektorns omstrukturering. I kapitlet undersöks också förhållandet mellan kommunala aktörer och egenföretagare inom social- och hälsovårdssektorn samt egenföretagarnas självsyn, dvs. vad som sägs när de diskuterar sitt företagande. De repertoarer som framträder ger en bild av vad egen företagsamhet inom social och hälsovårdssektorn i små kommuner i Finland innebar i slutet av 1990-talet.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads