Att vara del av omvandlingen inom offentliga sektorn

Författare

  • Lillemor Westerberg

Abstract

Mot slutet av 1980-talet skedde stora förändringar inom den offentliga sektorn. Ett viktigt inslag var att lägga ekonomiskt ansvar på dem som utförde själva arbetsinsatsen. Reformen genomfördes med argument att den skulle leda till både effektivare verksamhet och större arbetsglädje. Man talade i vissa kommuner om att låta de anställda starta och driva eget både genom avknoppningar och genom avskiljbara resultatenheter. I kapitlet ges en beskrivning över utvecklingen inom barnomsorgen genom tillbakablickar i tre studier som tidsmässigt sträcker sig från 1987 till 1995. En av huvudfrågorna i kapitlet är om det ekonomiska språket – den tekniskt administrativa rationalitetens uppfattning om effektiva företag – får genomslag i barnomsorgen på bekostnad av barnomsorgens logik. Våren 2004 gjordes återbesök hos några av intervjupersonerna i de tidigare studierna, dels för att få svar på vad som hänt sedan dess, dels för att få svar på frågan om det ekonomiska språkets genomslagskraft. Frågan kan besvaras med både ja och nej. Det ekonomiska språket har utvecklat de tidigare kommunanställdas syn på sig själva och sin roll i verksamheten; de hittar smarta lösningar, tar bort onödiga uppgifter. Å andra sidan ändrar inte det ekonomiska språket omsorgens logik, rationaliseringarna innebär att personalen tänjer sig för att klara allt fler arbetsuppgifter.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads