Vi startade vårat. Entreprenörskap inom den sociala ekonomin – en strategi för lokalstyrd bygdeutveckling?

Författare

  • Bengt Lorendahl

Abstract

I Huså, en fjällby i Åre kommun, var läget krisartat i slutet av 1970-talet. Arbetslösheten och utflyttningen tilltog, befolkningen sjönk till under 100 invånare. Byns enda butik lades ned och byskolan hotades av samma öde. Vändpunkten kom i form av en ny kultursatsning, ”Husåspelet”. Styrkta av framgången med bygdespelet och med lokala ”eldsjälar” i spetsen, blev  Husåborna entreprenörer inom den sociala ekonomin. För att skapa arbetstillfällen, trygga lokal service och utveckla bygden beslöt de gemensamt att satsa på turistnäringen, och att ”starta vårat” i kooperativa former. Pionjärprojektet blev turismkooperativet Huså Lift, som bildades
1983. Under de följande åren startades ytterligare kooperativa företag i byn; båt och producentkooperativet Drottning Sophia (1989), bostadskooperativet Huså Hus (1989) och det föräldrakooperativa daghemmet Knotthale (1992). Som lokal
koordinator och paraplyorganisation för kooperativen och de andra föreningarna i byn bildades 1992 Huså byalag. Den lokala turismen, sysselsättningen och befolkningen ökade markant. Byskolan kunde räddas, bybutiken öppnade igen och kollektivtrafiken (busslinjen) säkrades. Huså blev känt som ”byn som vägrade dö”.

Våren 2006 hade den nygamla butiken och skolan tvingats stänga. Alla de nya företagen, verksamheterna och föreningarna är däremot fortfarande kvar. Några av dem, Huså Lift och Huså Hus, hade övergått i privat ägo.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads