Företagande som bieffekt - Om utvecklingen från anställda till företagare som en del av den pågående samhällsomvandlingen

Författare

  • Ann-Mari Sätre Åhlander

Abstract

Såväl antalet företagare som företagarnas andel av arbetskraften har i Sverige ökat
under det senaste decenniet, men det är framför allt antalet företagare utan anställda som ökat. Med utgångspunkt i erfarenheter från Östersund och Jämtland belyser detta kapitel utvecklingen från anställd till företagare som en del av den pågående samhällsomvandlingen. Ökad entreprenöriell aktivitet ser dock inte ut att avspeglas i den ekonomiska politiken, vilken tycks leva kvar i den svenska modellens anda där det är näringsliv och offentlig sektor som ansvarar för sysselsättningen. Vad som hänt är att ansvar överförts från nationell till regional och lokal nivå, samtidigt som de relativt nybildade partnerskapen egentligen inte har någon beslutskraft.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads