Anställda blir företagare – en fråga för facket. Exempel med nutidsrelevans från den skandinaviska granitindustrin under mellankrigstiden

Författare

  • Annette Thörnquist

Abstract

Att lönearbetare anlitas som egenföretagare i akt och mening att kringgå kollektivavtal, arbetsrätt och sociala avgifter m.m. är ett problem som väckt debatt under senare år. Det är dock inget nytt fenomen på arbetsmarknaden. I ett historiskt perspektiv kan man tala om ett gammalt exploateringsmönster som tenderar att reaktiveras i tider då arbetsköparnas marknad råder. Att lönearbetare även på eget initiativ inte sällan övergår till eget företagande i sådana situationer för att undvika arbetslöshet är också det en gammal företeelse på arbetsmarknaden och en gammal försörjningsstrategi.

Syftet med kapitlet är att belysa detta samband mellan exploateringsmönster och försörjningsstrategier utanför de gängse anställningsförhållandena genom ett historiskt exempel från den hårt krisdrabbade skandinaviska gat- och kantstensindustrin under mellankrigstiden, då många stenhuggare övergick till att arbeta för egen räkning för att kunna försörja sig på hemorten. På den vägen startades en del arbetskooperativ i nära samarbete med lokala fackliga organisationer. I många fall agerade dock arbetarna som företagare utanför fackets kontroll och då ofta under medverkan av skrupelfria bulvaner och oorganiserade arbetsgivare, som genom att anlita stenhuggarna som uppdragstagare eller köpa upp sten direkt från dem kunde kringgå kollektivavtal, olycksfallsförsäkringar, skatter och andra omkostnader för produktionen. Följden blev underbudskonkurrens och dumpning av både löner och försäljningspriser, vilket underminerade det fackliga arbetet och kollektivavtalen samt ökade arbetslösheten. Dessutom förvärrades strukturproblemen inom branschen, vilket gjorde saken till ett gemensamt problem för facket och de organiserade arbetsgivarna.

Studien fokuserar på fackets agerande inför detta sammansatta problem och visar bl.a. på de stora principiella likheterna mellan den problematik som facket ställdes för då och den som facket möter idag, när anställda blir företagare på liknande grunder.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads