Vol 100, Nr 1 (2017)

Innehållsförteckning

Artiklar

Drottningens totempåle
Anders Björklund
PDF
Vem var den anonyme bordsgästen? Om namnen i en stockholmares kalender för 1830
Bengt af Klintberg
PDF

Nya avhandlingar

Olle Stenbäck: Den ofrivillige lyssnaren. Möten med butiksmusik
Lars Kaijser
PDF
David Gunnarsson: Gäst i Sverige. Sanningsregimer, villkorade själv(re)presentationer och nationell tillhörighet vid moskévisningar i Stockholm
Linda Berg
PDF
Martin Gunnarson: Please be Patient. A Cultural Phenomenological Study of Haemodialysis and Kidney Transplantation Care
Lars-Eric Jönsson
PDF
Charlotta Krispinsson: Historiska porträtt som kunskapskälla. Samlingar , arkiv och konsthistorieskrivning
Ann-Catrine Eriksson
PDF
Per Höjeberg: Utmaningarna mot demokratins skola. Den svenska lärarkåren, nazismen och sovjetkommunismen 1933–1945
Bert Mårald
PDF

Debatt

Eftertankar – om kulturhistoriska museer, samtid, historia och identifikation
Barbro Blehr
PDF

Recensioner

Jan Garnert: Ut ur mörkret. Ljusets och belysningens kulturhistoria
Mats Hellspong
PDF
Sommarliv. Minnen, drömmar och materialitet. Kerstin Gunnemark (red.)
Henrik Ranby
PDF
Ebbe Schön: Mat, dryck och magi
Tora Wall
PDF
Annika Sandén: Bödlar. Liv, död och skam i svenskt 1600-tal
Inger Lövkrona
PDF
Mikael Hisinger. Resedagbok från Europa 1783–1784
Ingvar Svanberg
PDF
Maria Westvall: Musiker och folkbildare. Fem porträtt och musiker som började sin bana inom militärmusiken
Gunnar Ternhag
PDF
Gunnar Hallingberg: Moderna läsare. 1900-talets frikyrklighet som kulturbygge
Anders Gustavsson
PDF

Notiser

Peter Gerdehag: Landet som inte längre är
Lars-Eric Jönsson
PDF
Catarina Ericson-Roos: Ingen oförarglig sångerska. Dorothy Irving – sångerska, pedagog, folkbildare
Gunnar Ternhag
PDF