Charlotta Krispinsson: Historiska porträtt som kunskapskälla. Samlingar , arkiv och konsthistorieskrivning

  • Ann-Catrine Eriksson
Publicerad
2017-08-20
Sektion
Nya avhandlingar