Redaktör

Calle Rosengren

Ansvarig utgivare

Fredrik Nilsson

Redaktionssekreterare

Peter Frodin

Redaktionsråd

Måns Svensson

Marita Flisbäck

Peter Lundqvist

Christina Scholten

Teknisk redaktör och grafisk form

Peter Frodin