Att söka medel från Vetenskapsrådet. Erfarenheter från ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap

  • Ulf Bjereld

Abstract

År 2018 inlämnades 121 ansökningar om projektbidrag till Vetenskapsrådets beredningsgrupp för statsvetenskap, freds- och konfliktforskning samt medie- och kommunikationsvetenskap. Av dessa ansökningar tilldelades 13 stycken medel, vilket ger en beviljandegrad på 10,7 procent.

Publicerad
2019-07-01
Sektion
Statsvetenskapliga förbundet