Ett inifrånperspektiv på beredning av forskningsansökningar

  • Katarina Roos

Abstract

Denna gång får vi ta del av professor Ulf Bjerelds reflektioner kring sina erfarenheter från uppdraget som ordförande för ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap vid Vetenskapsrådet.

Publicerad
2019-07-01
Sektion
Statsvetenskapliga förbundet