Probleme deschise de fenomenologia lui Husserl prin prisma integrării sale în modelul ontologic informaţional propus de Mihai Drăgănescu

Problems started by Husserl’s phenomenology in terms of its integration into ontological informational model proposed by Mihai Drăgănescu

Authors

  • Gorun Manolescu Research Institute for Artificial Intelligence “Mihai Drăgănescu”, Romanian Academy

DOI:

https://doi.org/10.35824/sjrs.v3i1.20359

Keywords:

lived experience; intentionality; noema; consciousness; constitution; reelle; realität; wirklichkeit

Abstract

Abstract: May another reality exist so as to generate our physical world? Both Mihai Drăgănescu and Edmund Husserl said yes. But there is a main difference between those two approaches. So, Romanian scholar Mihai Drăgănescu proposed an ontological model with strong phenomenological character in which information and material principles are at the same level. Instead Husserl proposed an idealist (transcendental) solution. In this respect Drăgănescu’s model seems to be more general and consistent. Also Mihai Drăgănescu says that Husserl’s Phenomenology can be integrated in his model. But for this some problems appeared. Our present work is dedicated to identifying such problems. In subsequent material we will analyze how these problems can be solved.

 

Author Biography

Gorun Manolescu, Research Institute for Artificial Intelligence “Mihai Drăgănescu”, Romanian Academy

Gorun Manolescu, Ph D, is Senior Researcher. Author of 4 books in different domains (Abordarea ierarhic structurată şi informatica, 1985; Eseu despre sursele adevăratei cunoaşteri în logica Budistă, 2006; Dincolo de ironie şi ironism plecând de la discuţii virtual cu unii clasici de marcă ai PoMo, 2010; Fragmentarium,  2020) and more than 300 studies and scientific articles at home and abroad.

His research interests focus on IT in general, phenomenology and Artificial Intelligence, epistemology, and the intersection between occidental culture and extreme-oriental culture.

He is titular member in Romanian Academy Committee for History and Philosophy of Science and Technology, and editor in chief and founding member of Romanian Academy NOEMA journal.

References

Arabi, I. (2017). Cartea înţelepciunii/ Book of Wisdom. Bucureşti: Herald.

Aristotel (1996). Metafizica/ Metaphysics. Bucureşti: Iri.

Bauman, U. (1998). Kausalität and qualitative empirische Sozialforschung/ Causality and qualitative empirical social research. New York, Munchen, Berlin: Waxmann Münster.

Cogan, J. (2006). The Phenomenological Reduction. Retrieved 1 Feb. 2019. from https: / / www.iep.utm.edu/ phen-red/.

Ciocan, C. (2007). Critica lui Heidegger la adresa lui Husserl/ Heidegger's criticism against Husserl. În Ciocan, C. & Lazea, D. (Ed.), Intenţionalitatea de la Plotin la Levinas (pp. 161-180). Bucureşti: Zeta books.

Dermot, M. (2012). The Husserl Dictionary. Dublin: University College Dublin.

Drăgănescu, M. (1985). Ortofizica/ Orthophysics. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.

Drăgănescu, M. (1979). Profunzimile lumii materiale/ The Depths of Existence. Bucureşti: Editura Politică.

Drăgănescu, M. (2007). Societatea Conştiinţei/ Consciousness society. Bucureşti: Institutul de Inteligenţă Artificială al Academiei Române.

Drummond, J. (2007). Historical Dictionary of Husserl’s Philosophy. Scarecrow Press.

Dumitriu, A. (1969). Istoria logicii/ History of Logic. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică.

Fărcaş, D. (2010). Meister Erckhart/ Meister Erckhart. Bucureşti: Polirom.

Graham, P. (2002). Beyond the Limits of thought. Oxford University Press.

Heidegger, M. (2003). Fiinţă şi timp/ Being and Time. Bucureşti: Humanitas.

Heidegger, M. (1999). Introducere în metafizică/ Introduction to Metaphysics. Bucureşti: Humanitas.

Henning, B. (2006). What is Formal Ontology?, Metaphysics 1, 2- 21.

Husserl, E. (1994a). Filosofia ca ştiinţă riguroasă/ Philosophy as rigorous science. Bucureşti: Paideia.

Husserl, E. (1994b). Meditaţii Carteziene/ Cartesian meditations. Bucureşti: Humanitas.

Husserl, E. (2011). Idei privitoare la o fenomenologie pură şi la o filozofie fenomenologică. Cartea întâi (I) [Idei I]: Introducere general în fenomenologia pură/ Ideas Pertaining to a Pure Phenomenology and to a Phenomenological Philosophy - First Book: General Introduction to a Pure Phenomenology,. Bucureşti: Humanitas.

Husserl, E. (2012). Cercetări logice II/ Logical Investigations II. Bucureşti: Humanitas.

Kaku, M. (2016). Viitorul minţii umane/ The Future of the Mind. Bucureşti: Trei.

Kant, I. (1969). Critica raţiunii pure/ Critique of Pure Reason. Bucureşti: Editura Ştiinţifică.

Kendal, J. (1983). Through Words and Silence: A Comparative Study of William Johston and Thomas Merton, Roman Catholics in Dialogue with Zen. The University of British Columbia.

Locke, J. (1961). Eseu asupra intelectului omenesc/ An Essay Concerning Human Understanding . Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.

Lossky, V. (2010). Teologia mistică a bisericii de răsărit/ Mystical Theology of the Eastern Church, Bucureşti: Humanitas.

Lyotard, J. (1954), La Phénoménologie/ The Phenomenology. Paris, Presses universitaires de France.

Manolescu, G. (2013). Fenomenologicul la Mihai Drăgănescu: conştiinţa fundamentală a existenţei/ Phenomenology of Mihai Draganescu and Foundamental Consciousness. In Noema. XII. 13-29.

Manolescu, G. (2014). Drăgănescu şi sensul fenomenologic/ Draganescu and the phenomenological sense. In Noema, XIII. 19-28.

Manolescu, G. (2015). Mihai Drăgănescu - Noua paradigmă a informaţiei/ Mihai Drăgănescu - new paradigm of information. In Academica, XXV(6-7). 38-42.

Manolescu, G. (2017). Mihai Drăgănescu, o prioritate românească: cosmologia informaţională versus universul holografic/ Mihai Drăgănescu, a Romanian priority: Informational Cosmology versus Holographic Universe. In Noema,XVI. 11-32.

Manolescu, G. (2018), Despre tetra-lemă. Însemnări fragmentare şi fugare/ About Tetra-lemma. Fragmentary, fleeting notes. In NOEMA, XVII. 131-140.

Piatkovski A. & Banu, I. (1979). Filosofia greacă până la Platon Vol. I, Partea a 2-a/ Greek philosophy before Plato Vol. I, Part Two. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.

Platon (1993). Opere VII, Timaios/ Timaeus . Bucureşti: Editura Ştiinţifică.

Platon (1989). Opere VI, Parmenide/ Parmenides. Bucureşti: Editura Ştiinţifică.

Patočka, J. (2017). Mişcare, lume, tehnică. Studii fenomenologice/ Motion, world, technique. Phenomenological studies. Cluj: Tact.

Rumi (2016). Oceanul sufletului/ The ocean of soul. , Bucureşti: Herald.

Sfântul Dionisie (Pseudo Dionisie) Aeropagitul (1996). Opere complete/ Complete works . Bucureşti: Paideia.

Schmitz H., (forthcoming), Scurtă introducere în noua fenomenologie/ Brief introduction to the new phenomenology. Oradea: Ratio et Revelatio [prezentat în primăvara anului 2019 în cadrul Seminarului „Noua fenomenologie” susţinut de Cristian Ferencz-Flatz la ICUB Humanities].

Scrima, A. (2005). Antropologia apofatică/ Apophatic anthropology. Bucureşti. Humanitas.

Stăniloaie, D. (1996). Teologia dogmatică ortodoxă, vol. 1/ Orthodox Dogmatic Theology, vol. 1. Bucureşti: Editura Institutului biblic de misiune al Bisericii ortodoxe române.

Surdu, A. (1995). Vocaţii filosofice româneşti/ Romanian philosophical vocation. Bucureşti: Editura Academiei.

Zahavi, D. (2017). Fenomenologia lui Husserl/ Husserl's phenomenology. Oradea: Ratio et Revelatio.

Downloads

Published

2020-04-17

How to Cite

Manolescu, G. (2020). Probleme deschise de fenomenologia lui Husserl prin prisma integrării sale în modelul ontologic informaţional propus de Mihai Drăgănescu: Problems started by Husserl’s phenomenology in terms of its integration into ontological informational model proposed by Mihai Drăgănescu. Swedish Journal of Romanian Studies, 3(1), 218–240. https://doi.org/10.35824/sjrs.v3i1.20359