Böcker att notera

Författare

  • SGL:s redaktion

Abstract

Bibliografiska uppgifter om nyare litteratur som behandlar ämnen inom Svenskt Gudstjänstlivs intresseområde. För samlingsvolymer listas även de viktigare enskilda bidragen.

I SGL 2013 ordnas uppgifterna tematiskt under följande rubriker:

– Böcker om medeltida kloster 2005–2012

– Böcker om kyrkobyggnader

– Festskrifter

– Bibliografi

 

Downloads

Publicerad

2014-01-13