Recensioner

Författare

 • Carl-Gustaf Andrén
 • Martin Bergman
 • Stephan Borgehammar
 • Erik Claeson
 • Anna J Evertsson
 • Daniel Hansson
 • Ragnar Holte
 • Mattias Lundberg
 • Jonas Lundblad
 • Per Olof Nisser
 • Magdalena Nordin
 • Sven-Åke Selander
 • Bernice Sundkvist

Abstract

Recenserade böcker:

Bengt Arvidsson, Till sakralt bruk. Kyrkobyggnaden i lundabiskopen Mads Jensen Medelfars (1579–1637) liv och teologi. Lund: Kulturhistoriskt förlag, 2012

Oloph Bexell (red.), The Meaning of Christian Liturgy. Recent Developments in the Church of Sweden. With a foreword by Gordon W. Lathrop
Grand Rapids, Michigan / Cambridge, U.K.: William B. Eerdmans Publishing Company, 2012

Ulla Morre Bidstrup, Fordi der skal prædikes på lørdag. Kasualierne som orienteringsritualer belyst med udgangspunkt i nyere tysk kasualteori. Ph.d.-afhandling (opubl.), Aarhus Universitet, 2011

Cecilia. Katolsk gudstjänstbok. Utg. av Katolska liturgiska nämnden, Stockholms katolska stift. Fjärde uppl., Stockholm: Veritas Förlag, 2013

Gunnel Fagius & Lena Ekman Frisk (red.), Körsång påverkar. Forskare berättar. [Visby:] Wessmans Musikförlag AB, 2011

Gabriel Fjellander (red.), Tidegärden.
App för smarta telefoner och läsplattor. Fjellander Media, 2012

Tomas Fransson, Inte bara kyrkans. Jesus i kulturen. Skellefteå: Artos, 2012

Markus Hagberg (red.), Jean Gersons Ars moriendi, Om konsten att dö.
Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie, 45. Skara: Skara stiftshistoriska sällskap, 2009

David Scott Hamnes, In Service to the Church. The neue Sachlichkeit and the Organ Chorale Prelude in Norway. A Study of Pro Organo (1951–1958) by Rolf Karlsen and Ludvig Nielsen. Diss., Australian Catholic University, Melbourne, 2010. Trondheim: NTNU- trykk, 2011

Michael Hjälm, Liberation of the Ecclesia. The Unfinished Project of Liturgical Theology. Diss., Södertälje: Anastasis Media AB, 2011

Jonas Jonson, Gustaf Aulén. Biskop och motståndsman. Skellefteå: Artos & Norma, 2011

Timmarnas bön. Killans tidebönsbok. Utg. av Killans bönegemenskap, 2002–2012

Philippe Martin, Le théâtre divin. Une historie de la messe XVIe–XXe siècle. Paris: CNRS Éditions, 2010

Kjell Petersson, Född av vatten och ande.
Skellefteå: Artos & Norma bokförlag, 2012

Anders Piltz, Den signade dag. Den nordiska dagvisans ursprungsfunktion. Texter, analyser och hypoteser. Scripta ecclesiologica minora, 14. Skellefteå: Artos, 2012

Bengt Stolt, Glimtar från gotländskt kyrkoliv. Ett kvartssekel i minnets ljus. Gotlands kyrkohistoriska sällskaps skriftserie, 2. [Visby]: Gotlands kyrkohistoriska sällskap, 2012

Jørgen Straarup & Mayvor Ekberg, Den sorglöst försumliga kyrkan. Belyst norrifrån. Skellefteå: Artos & Norma bokförlag, 2012

Sofie Walter, ”Det var en plågsam stund, en stund af indre smärta”. En psykobiografi över Lina Sandells sorgebearbetning mellan åren 1858–1861. Diss., Lunds univ. Skellefteå: Artos och Norma bokförlag, 2013

Downloads

Publicerad

2014-01-13