Recensioner av:

 • Åke Appelgren
 • Oloph Bexell
 • Peter Bexell
 • Anna Maria Böckerman
 • Linnéa Gradén
 • Göran Gustafsson
 • AnnaMaria Hedin
 • Ragnar Holte
 • Jonas Ideström
 • Anders Jarlert
 • Per-Olof Nisser
 • Karin Oljelund
 • Josefina Persson
 • Sven-Åke Selander
 • Lena Sjöstrand

Abstract

Recenserade böcker:

Jan-Olof Aggedal, Teologi för kyrkomusiker. Perspectives in Music and Music education, 6. Malmö: Musikhögskolan i Malmö; Lund: Lunds universitet, 2011

Gunnel Berggrén, Prästens kläder och kyrkans textilier. Uppsala: Uppsala domkyrkoförsamling, 2008

Jonas Bromander, Svenska kyrkans medlemmar. Stockholm:Verbum, 2011

Lars Eckerdal, Den signade dag. En sång – tre studier. Bibliotheca theologiae practicae, 90. Skellefteå: Artos & Norma, 2011

Ann-Louise Eriksson, Att predika en tradition. Om tro och teologisk literacy. Lund: Arcus, 2012

Gunnar Granberg (red.), Stora kyrkor och små församlingar. Nytänkande med idéer om framtiden. Karlstad: Uppsala stift och Votum förlag, 2011

Torgil Hallböök, Hospitalen i Skara stift. Skara: Skara stiftshistoriska sällskap, 2011

Ingvar Hector och Christian Braw (red.), Sursum corda. En bok av och om Ingvar Hector. Helsingborg: Gaudete förlag, utan tryckår [2009]

Alf Härdelin, Liturgins poesi – poesins liturgi. Skellefteå: Artos, 2011

Agneta Lejdhamre, Psalm Kön Kyrka. Könsförståelse och kyrkosyn i Den svenska psalmboken och i Svenska kyrkans kyrkomöte. Bibliotheca Theologiae Practicae, 91. Diss., Skellefteå: Artos & Norma, 2011

Mattias Lundberg & Sven-Åke Selander (red.), Melos och logos. Festskrift till Folke Bohlin. Skellefteå: Artos & Norma, 2011

Markus Dahlberg, Thomas Romberg & Jes Wienberg (red.), Maglarp. Kyrkan som försvann. Studier till Sveriges Kyrkor, 3. Stockholm: Riksantikvarieämbetet, 2010

Fredrik Modéus, Längta efter liv. Församlingsväxt i Svenska kyrkan. Stockholm, Verbum 2009

Erik A. Nielsen, Kristendommens retorik . Den kristne digtnings billedformer. Billed-sprog, 1. København: Gyldendal, 2009

Ann-Marie Nilsson, Sånger till fyra kyrkofester i Skara stift. Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie, 62. Skara: Skara stiftshistoriska sällskap, 2011

Margareta Ridderstedt, Veneziansk sidendamast av svenska 1900-talskonstnärer. Stockholm: Riksantikvarieämbetet, 2008

Lena Sjöstrand, Mer än tecken. Atmosfär, betydelser och liturgiska kroppar. Publikationer fra Det Teologiske Fakultet, 28. København: Det Teologiske Fakultet, 2011

Publicerad
2013-03-22