Recensioner av:

 • Jan-Olof Aggedal
 • Roger Andersson
 • Torbjörn Axner
 • Per Beskow
 • Stephan Borgehammar
 • Anna Davidsson Bremborg
 • Elisabeth Christiansson
 • Sune Fahlgren
 • Ragnar Holte
 • Arne Jönsson
 • Kjell O. Lejon
 • Sven-Åke Selander
 • Ingegerd Sjölin
 • Gunnar Weman

Abstract

Recenserade böcker:

Maria Berggren (red.), Homiletica Vadstenensia. Ad religiosos et sacerdotes. [Vadstenapredikningar för klosterfolk och präster.] Corpus Christianorum. Continuatio Mediaevalis 229. Turnhout: Brepols, 2009

Sigurd Bergmann (utg.), Religion som rörelse. Exkursioner i rum, tro och mobilitet. Relief 46. Trondheim: Tapir akademisk forlag, 2010

Ninna Edgardh, Gudstjänst i tiden. Gudstjänstliv i Svenska kyrkan 1968–2008. Forskning för kyrkan 12. Lund: Arcus, 2010

Lilly-Anne Østtveit Elgvin, Lars Levi Læstadius’ spiritualitet. Bibliotheca theologiae practicae 88. Skellefteå: Artos & Norma, 2010

Sven Arne Flodell (red.), Vivi-Ann Grönqvist. Ett liv i tjänst för kyrkan. Stockholm: Stiftelsen Sverige och kristen tro, 2010

Johnny Hagberg (red.), Horae de Domina = Vår Frus tider. Studier, transkription, översättning och faksimil av inkunabeln från Vadstena klostertryckeri 1495. Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie 36; Linköpings stiftshistoriska sällskaps skriftserie 4. Skara: Skara stiftshistoriska sällskap, 2008

Sven Hellström (red.), Nytt ljus över Askeby kloster. Linköpings stiftshistoriska sällskaps skriftserie 7. Askeby, 2010

Eero Huovinen. Baptism, Church and Ecumenism. Collected Essays. Gesammelte Aufsätze. Schriften der Luther-Agricola-Gesellschaft 63. Helsinki: Luther-Agricola-Gesellschaft, 2009

Klas Lindberg, Konsten att tala så att folk vill lyssna. Praktisk retorikhandledning. Skellefteå: Artos, 2010

Missale. Mässa enligt 1986 års kyrkohandbok med böner och texter utifrån 2002 års evangeliebok. Gudstjänstordningar, böner och texter för kyrkoåret. Kyrkliga handlingar. Utgivet på uppdrag av arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse av Henrik Glamsjö, Mikael Isacson och Mikael Löwegren. Skellefteå: Artos, 2008

Maria Ottensten & Tina Johansson, Predikan växer fram. Stockholm: Verbum, 2010

Christer Pahlmblad (red.), Skaramissalet. Studier, edition, översättning och faksimil av handskriften i Skara stifts- och landsbibliotek. Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie 27; Acta Bibliothecae Scarensis 11. Skara: Stiftelsen för utgivande av Skaramissalet; Stifts- och landsbiblioteket i Skara, 2006

Christer Pahlmblad & Sven-Åke Selander (red.), Svensk påskpredikan genom tiderna. Skellefteå: Artos, 2010

Pilgrimens tidegärd. Inledning, sammanställning och textbearbetning av Tomas Wettermark. Pilgrimscentrum i Vadstena, Peregrinus skriftserie 6. [Ny utg.] Skellefteå: Artos & Norma, 2010

Per Anders Sandgren, Inkorporerad. Om vår kallelse till medarbetarskap i kyrkan. Skellefteå: Artos & Norma, 2009

Göran Tagesson m.fl. (red.), Fokus Vreta kloster. 17 nya rön om Sveriges äldsta kloster. Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska undersökningar, skrifter 77. The Museum of National Antiquities, Stockholm, Studies 14. Stockholm: Statens historiska museum, 2010

Publicerad
2013-03-20
Sektion
Recensioner