Tonsättningen av Trons mysterium

En rättelse

Författare

  • Mikael Löwegren D.Th. student of Practical Theology, Lund University and Director of St. Lawrence’s Student Chaplaincy, Lund.

Abstract

Den artikel av min hand som fanns införd i föregående Årsbok för svenskt gudstjänstliv innehöll ett fel. Det vill jag gärna rätta.

I ”Trons mysterium: En texts och en melodis öden och äventyr” redogör jag för hur den anamnetiska acklamationen Mysterium fidei (”Trons mysterium. – Din död förkunnar vi, Herre …) blivit en del av Svenska kyrkans nuvarande nattvardsliturgi. Den melodi som idag brukas inom såväl Stockholms katolska stift som Svenska kyrkan är komponerad 1969 av Eric Wreding d’Évora. Felaktigt hävdar jag dock att melodin till prästens inledande parti skulle vara komponerad av Anders Ekenberg.

Efter artikelns publicering blev jag kontaktad av Wreding som berättade att även prästens parti är tonsatt av honom vid samma tillfälle. Eric Wreding d’Évora har alltså tonsatt momentet Trons mysterium i dess helhet. Äras den som äras bör!

Han upplyste mig också om att av de tre acklamationer som finns i senaste utgåvan av Missale romanum, editio typica 2002, så framstår just Mysterium fidei som huvudalternativ. Även i den latinska utgåvan ligger denna acklamation först och är ensam om ha en melodi. På denna punkt stärker Wredings upplysningar min argumentation

Downloads

Publicerad

2022-06-01