Recensioner

Författare

  • Ragnar Holte CTR
  • Anders Jarlert
  • Bengt Ingmar Kilström
  • Birgit Lindkvist Markström
  • Marianne Nordström
  • Benkt Olén
  • Ingalill Pegelow
  • Per-Olof Sjögren

Abstract

Recenserade böcker: 

Ebbe Arvidsson, Högmässan i Bibeln. Om Ordet i gudstjänsten och dramat mellan Gud och människan. Proprius förlag 1991

Jan Carlquist, Siffror i Bibeln - något om siffrornas och talens höga symbolvärde. Rosbergs Produktion AB, Lidingö

Claes Gejrot (red.), Diarium Vadstenense. A Critical Edition with an Introduction by Claes Gejrot. Acta Universitatis Stockholmiensis. Studia Latina Stockholmiensia XXXIII. Almqvist & Wiksell, Stockholm 1988


Harald Göransson, Koralpsalmboken 1697. Studier i svensk koralhistoria. Gidlunds bokförlag, Göteborg 1992. Doktorsavhandling vid Uppsala universitet vt 1992

Sven Helander, Ansgarskulten i Norden. Bibliotheca Theologiae Practicae. Kyrkovetenskapliga studier 45. Almqvist & Wiksell International, Stockholm 1989

Ingvar Jonsson, Inför gudstjänsten. Kyrkliga Förbundets bokförlag 1991

Kyrkorummet - en utställning på Konstfack i januari-februari 1991. Ingår i Svenska kyrkans församlingsnämnds rapportserie "Mitt i församlingen", 1990:1

Erland Lagerlöf & Bengt Stolt, Närs kyrka. Volym 212 av Sveriges kyrkor, konsthistoriskt inventarium. Almqvist & Wiksell International, Stockholm 1990

Mereth Lindgren, Bilden av Birgitta. Wikens förlag, 1991

Linköpings domkyrka. I kyrkobyggnaden. Uppsala 1987

Carl Henrik Martling, Gud i Orienten. Verbum, Stockholm 1990

Åke Nisbeth, Bildernas predikan. Medeltida kalkmålningar i Sverige. Gidlunds 1986

Yngvill Martola, Kyrkan tar sitt hus i bruk. Åbo Akademis förlag. Åbo 1991

John Ronnås, Våra gemensamma psalmer. Verbum 1990

Birgitta Rosén, Fädernas kyrka - församlingens hus. Biblioteca Historico-Ecclesiastica Lundensis 20. Lund 1988

Monica Hedlund och Alf Härdelin (red.), Vadstena klosters bibliotek. Ny katalog och nya forskningsmöjligheter. Almqvist & Wiksell, Stockholm 1990

 

Downloads

Publicerad

2015-03-24

Nummer

Sektion

Recensioner