Kyrkbröllop

Författare

  • SGL:s redaktion CTR

Abstract

Svenskt Gudstjänstliv 1992 har temat "Kyrkbröllop". Vigseln, liksom äktenskapet, diskuteras ur olika aspekter: teologiskt, historiskt, kyrkomusikaliskt och pastoralt. 

Sven-Erik Brodd       * Förord 

Nils-Arvid Bringéus   * Bröllopsseder i Sverige - en översikt

Rolf Nygren              * Varför löften just i kyrkan? - om rätten bakom riten

Ragnar Holte            * Vigselgudstjänstens teologi och liturgi

Sven-Erik Brodd       * Äktenskapets sakramentalitet - till frågan om äkten­ skapets teologiska motivering

Lars Angerdal           * UM, sa klockaren - några reflexioner över musiken vid vigselgudstjänst

Magnus Lidbeck        * "Och så skulle vi tala med prästen också" - om själavårdssamtal inför vigsel

Bo Larsson               * Hjärtats kyrka

                               * Recensioner 

                               * Verksamhetsberättelse 

Downloads

Publicerad

2015-03-24

Nummer

Sektion

Hela volymen