1947:3

Authors

  • Lizzie Carlsson

Abstract

UPPSATS Lizzie Carlsson: Om bad och badstugor i äldre tid Ueber Bäder und Badstuben in älterer Zeit ÖVERSIKTER OCH GRANSKNINGAR Gunnar Olander: Studier över det inre tillståndet i Sverige under senare delen av Karl XII:s regering med särskild hänsyn till Skaraborgs län. Anmäld av Gunnar Olsson Nils G. Wollin: Allmän konsthistoria. Anmäld av Erik Andrén Martin Olsson: Kalmar slotts historia. Anmäld av Manne Hofrén Mårten Liljegren: Stormaktstidens gravkor. Anmäld av Nils Gösta Sandblad Ragna Ahlbäck: Kulturgeografiska kartor över Svenskfinland. Anmäld av Ragnar Jirlow C. J. Lamm: C. J. F. Plagemanns resor i Norrland, Dalarna och Västmanland samt på Gotland åren 1833–1856. Anmäld av R. Odencrants Bengt Bengtsson: Stockholms konstförvanter. Anmäld av Anders Billow Märta Helena Reenstierna: Årstadagboken. Del I. Anmäld av Gösta Selling Bengt Bengtsson: Skottsbergska gården i Karlshamn. Anmäld av Manne Hofrén KORTA BOKNOTISER K. G. Ljunggren: Språkvård och språkforskning Christopher Polhems brev Gösta Sandström och Olof Thunström: Bad i hemmet förr och nu Mårten Sjöbeck: Småland – Öland Hugo Swensson: Utböling i Västergötland Svensk kultur i böcker från Nordiska museet

Downloads

Issue

Section

Nummer