1959:2

Authors

  • Nils-Arvid Bringéus

Abstract

UPPSATS Docenten Nils-Arvid Bringéus, Lund: Prestaver Trauerstäbe ÖVERSIKTER OCH GRANSKNINGAR Sigurd Grieg: Ringsaker kirkes gamle herlighet. Anmäld av docenten Erik Cinthio, Lund S. Gunnarsson: Torp och backstugor i Visseltofta socken. Anmäld av kyrkoherden Otto Svennebring, Kvarnlyckan Sigurd Wallin: Kuriositetskabinettet i Linköpings stifts- och landsbibliotek. Anmäld av landsantikvarien fil. dr Bengt Cnattingius, Linköping Gustaf Utterström: Jordbrukets arbetare I–II. Anmäld av fil. lic. Sven B. Ek, Lund Gyula Ortutay: Ungarische Volksmärchen. Anmäld av docenten Jan-Öjvind Swahn, Lund KORTA BOKNOTISER: I Köla Sven Jacob Carlsson: Anteckningar om Ulrika socken Gad Rausing: Arkeologien och naturvetenskaperna Nils von Hofsten: Eddadikternas djur och växter

Downloads

Issue

Section

Nummer