1980:1

Authors

  • Sven B. Ek

Abstract

UPPSATS Tf professor Sven B. Ek, Göteborg: Samtid – nutid – forskning Contemporary Time – Present Time – Research ÖVERSIKTER OCH GRANSKNINGAR Valdemar Falck m. fl. (red.): Arkeologi på Gotland. Anmäld av professor Berta Stjernquist, Lund Isländska sagor. – Else Mundal: Sagadebatt. Anmälda av professor Sigfrid Svensson, Lund Martha Bringemeier m. fl. (red.): Museum und Kulturgeschichte. Anmäld av Sigfrid Svensson Heidi Henriksson: Popular Hunting and Trapping in Norrland. Anmäld av professor Sture Lagercrantz, Uppsala Arne Nørrevang: Fuglefangsten på Færøerne. Anmäld av professor Gösta Berg, Stockholm Birgitta Schmedding: Mittelalterliche Textilien in Kirch en und Klöstern der Schweiz. Anmäld av dessinatör Ulla Cyrus-Zetterström, Stockholm Minna Kragelund: Navneklude. Anmäld av intendent Marianne Erikson, Göteborg Per Arne Wåhlberg: Cirkusfamiljer i Gävle. Anmäld av fil. kand. Christer Cederberg, Falun A. A. Hülphers: Dagbok öfwer en resa genom Norrland l758. Anmäld av Gösta Berg P. A. Säve: Gotländska skrifter I. Anmäld av bildningskonsulent fil. dr Kurt Genrup, Visby Östersjöfinsk etnologisk och lingvistisk bibliografi. Anmäld av bibliotekarie fil. lic. Stig Appelgren, Stockholm Scandinavian Atlas of Historic Towns 1–2: Åbo, Borgå. Anmäld av stadsantikvarie fil. lic. Anders W. Mårtensson, Lund Bo Grandien: Drömmen om renässansen. Anmäld av fil. dr Sten Lundwall, Stockholm KORTA BOKNOTISER Thelma Jexlev: Lensregnskaberne

Downloads

Issue

Section

Nummer