När landet kom till staden. Lantbruksmöten och lantbruksutställningar som arenor för agrara moderniseringssträvanden i Sverige och Finland 1844-1970. Olof Kåhrström (red.)

  • Göran Sjögård
Publicerad
2015-10-26
Sektion
Recensioner