Havsfruns hamn och Satans famn. Demonisk sexualitet, liminal kroppslighet och förtrollade naturlandskap i det tidigmoderna Sverige

  • Mikael Häll
Publicerad
2015-10-26
Sektion
Artiklar