Kristiina Savin: Fortunas klädnader. Lycka, olycka och risk i det tidigmoderna Sverige.

Authors

  • Ulrika Wolf-Knuts

Downloads

Issue

Section

Nya avhandlingar