Johanna Bergqvist: Läkare och läkande. Läkekonstens professionalisering i Sverige under medeltid och renässans

  • Gunnar Broberg
Sektion
Nya avhandlingar